Žiadosti na stiahnutie - O nesúhlase Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv - WEB Žiadosť-DO-na-uplatnenie-práv

 

Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou - WEB-Namietanie spracúvania osobných údajov

 

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov - web-Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov Dolu podpísaný

 

Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov - WEB-Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov Dolu podpísaný